dke.katowice.pl

Wiadomości

Dziękujemy księdzu Piotrowi Jankowskiemu SAC za wygłoszone  5 marca konferencje nawiązujące do błogosławieństw i wynikającej z nich gorliwości kapłańskiej. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom dnia skupienia. Zapraszamy na kolejne.