dke.katowice.pl

Wiadomości
W piątek, 26 listopada 2021 r., w szpitalu w Katowicach zmarł ks. Marek Antosz, egzorcysta, rezydent w Domu Świętego Józefa w Katowicach.
Śp. ks. Marek Antosz urodził się 24 marca 1967 roku w Siemianowicach Śląskich w religijnej rodzinie Edwarda i Róży z domu Kaliga. Ochrzczony został 16 kwietnia 1967 roku w kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej w Katowicach - Zawodziu. Sakrament bierzmowania otrzymał w kościele parafialnym 17 maja 1981 roku przez posługę biskupa Janusza Zimniaka. Miał starszą siostrę Barbarę. Mama pracowała w kancelarii parafialnej a tata jako kościelny. Oboje rodzice należeli do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
W latach 1974 – 1982 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 14 im. Pawła Stellera w Katowicach. Potem uczył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Od Wczesnej Komunii Świętej był zaangażowanym ministrantem i lektorem w rodzinnej parafii. Należał do Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W parafii organizował spektakle religijne, przygotowywał nabożeństwa i Msze młodzieżowe, uczył śpiewu. W szkole był prezesem PTTK.
Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1986 roku, wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Jako kleryk angażował się przede wszystkim w duszpasterstwo młodzieży jako animator na rekolekcjach Ruchu Światło-Życie. Był sumienny, zaangażowany i powszechnie lubiany. Obowiązkowy staż pracy, po czwartym roku formacji, odbywał jako sanitariusz w pogotowiu ratunkowym w Szopienicach. Staż katechetyczny odbywał w parafii świętego Józefa w Katowicach – Załężu i otrzymał bardzo pozytywną opinię. W seminarium angażował się teatrze i w chórze oraz przy organizacji festiwalu „Gaude - Fest”. Pracę magisterską z teologii pastoralnej pod kierunkiem ks. prof. Romualda Raka napisał na temat: „Rekolekcje ewangelizacyjne na podstawie wypowiedzi uczniów wybranych liceów ogólnokształcących w Archidiecezji Katowickiej (studium teologiczno-pastoralne)”. Święcenia diakonatu otrzymał 26 kwietnia 1992 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk abp. Damiana Zimonia 15 maja 1993 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
Po święceniach podjął zastępstwo wakacyjne w parafiach: Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie, Świętego Krzysztofa w Tychach oraz w parafii rodzinnej. Jako wikariusz pracował w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świętochłowicach – Piaśnikach (1993-1995), gdzie był katechetą w Zespole Szkół Zawodowych; Świętego Augustyna w Świętochłowicach - Lipinach (1995-1996), gdzie katechizował w Szkole Podstawowej nr 11 i 19 oraz Liceum Ekonomicznym oraz animował Katolicki Teatr „Spod Damaszku” z siedzibą w Domu Kultury „Zgoda”. Na Kolejne placówki wikariuszowskie został skierowany do parafii: Świętej Barbary w Bieruniu Nowym (1996-1999), gdzie był katechetą w Zespole Szkół Zawodowych i Szkole Podstawowej nr 3 oraz założył bieruński oddziału KSM; Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Katowicach - Piotrowicach (1999-2004), gdzie katechizował w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 19, Prywatnym Gimnazjum i Liceum w Murckach i II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Katowicach; Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach - Brynowie (2004-2008), gdzie prowadził katechizację w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2; Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie (2008-2011), gdzie był katechetą w Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Pracę licencjacką napisał na temat „Ewangelizacyjne zadania katechezy młodzieży w świetle dokumentów Kościoła i przeprowadzonych badań”.
W 2011 roku został skierowany do parafii Świętego Jerzego w Rydułtowach jako wikariusz i kapelan w szpitalu miejskim oraz duszpasterz harcerzy. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia został w 2012 roku zwolniony z obowiązków wikariusza i zamieszkał w Domu Świętego Józefa w Katowicach. Podjął dwuletnie studia w salwatoriańskim Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Od września 2014 roku był egzorcystą w Archidiecezji Katowickiej.
Zmarł 26 lisrtopada 2021 roku w 55. roku życia i w 29. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 1 grudnia w kościele parafialnym Świętego Józefa w Katowicach - Załężu. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Załężu.
Kancelaria Kurii Metropolitalnej

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.