dke.katowice.pl

Wiadomości
W czwartek 12 kwietnia 2018 odbył się w Domu św. Józefa w Katowicach Dzień skupienia.
Prowadził go ks. kanonik Adam Brzyszkowski, proboszcz i kustosz Sanktuarium Św. Józefa w Rudzie Śl. Rozważania odbyły się pod tytułem Św. Józef wzorem świętości.