dke.katowice.pl

Wiadomości

Pan rzeczywiście zmartwychwstał! Alleluja!
Wszystkim życzymy dobrych świąt Zmartwychwstania Jezusa.