Rok wiary

531px-Rok_wiary.jpg

Rok Wiary rozpoczął się 11 października 2012 roku, w pięćdziesiątą rocznicę
otwarciaSoboru Watykańskiego II, a zakończy się w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

W założeniu papieża Rok wiary ma być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa, zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Powinien również wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary.

Papież zaznacza, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza w Eucharystii. Jednocześnie pragnie, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej i zastanowić się nad samym aktem wiary.

Również my, mieszkańcy Domu świętego Józefa, pragniemy odpowiedzieć na zaproszenie papieża, by na nowo odkryć wielki Boży dar wiary, ponownie się nią zachwycić i rozważać różne jej aspekty.

Stąd gromadzimy się co miesiąc na konferencjach głoszonych przez zaproszonych kapłanów, które kończymy wspólną modlitwą adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Poniżej zamieszczamy zapisy z konferencji tekstowe bądź do odsłuchania w formacie MP3.

Ks. Marek Szkudło - 08.11.2012 (doc.) - "Drogi wiary - potrzeba odnalezienia drogi wiary, aby ukazać coraz wyraźniej radość i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem"

Ks. Wojciech Bartoszek - 06.12.2012  - "Kryzys wiary - Nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem"

1 konferencja (MP3)

2 konferencja (MP3)

Ks. Piotr Wencel - 10.01.2013 - "Smak Bożego Słowa - odkryć smak karmienia się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół"

1 konferencja (MP3)

2 konferencja (MP3)

Ks. Jerzy Paliński - 07.02.2013 - "Sakrament Eucharystii - troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki"

1 konferencja (MP3)

2 konferencja (MP3)

Ks. Marek Spyra - 08.03.2013 - "Kościół ciągle potrzebujący oczyszczenia - Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienei swoje"

Ks. prof. dr hab. Jan Górski - 09.05.2013 - "Zaangażowanie misyjne wierzących"

1 konferencja (MP3)

2 konferencja (MP3)

Ks. dr Marian Wandrasz - 06.06.2013 - "Serce otwarte na łaskę"

1 konferencja (MP3)

2 konferencja (MP3)

S. Anna Bałchan - 09.09.2013 - "Żyć w prostocie ewangelicznego posłuszeństwa, ubóstwa i czystości"

1 konferencja (MP3)

2 konferencja (MP3)


Rehabilitacja
Wynajem łóżek
Zakład Opiekuńczo Leczniczy