Rehabilitacja

CARITAS ARCHIDIECEZJI  KATOWICKIEJ -

DOM ŚW. JÓZEFA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI

STATUTOWEJ PROWADZI REHABILITACJĘ:   

 

KINEZYTERAPIA

Ćw. Indywidualne

 Ćw. Ogólnousprawniające

 Ćw. Bierne

 Ćw. Czynne

 Ćw. Czynno-bierne i wspomagane

 

FIZYKOTERAPIA

Elektrostymulacja

Diadynamik

Galwanizacja

Jonoforeza

Tens

Magnetoterapia

Ultradźwięki

Laser punktowy

Sollux

 

MASAŻ  LECZNICZY

Obręcz barkowa

Odcinek piersiowy

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

Odcinek szyjny kręgosłupa

Masaż całego kręgosłupa

Masaż całościowy

Masaż relaksacyjny

Drenaż limfatyczny

Kinesiotaping

 

INFORMACJA:
Caritas Archidiecezji Katowickiej
Dom Świętego Józefa
ul. Ks. Józefa Czempiela 1
40 - 044 Katowice
tel. 32 251-29-39, 32 251-29-38
 


  

Rehabilitacja
Wynajem łóżek
Zakład Opiekuńczo Leczniczy