NZOZ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

logo_zol.jpg 

INORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

 Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli  Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Świętego Józefa NZOZ Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, 40-044 Katowice, Czempiela 1, jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Świętego Józefa NZOZ Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, 40-044 Katowice, Czempiela 1

 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@medialearning.pl,

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa obowiązujących w obrębie ochrony zdrowia w tym szczególni podmioty świadczące usługi lecznicze, diagnostyczne, transportu medycznego oraz NFZ.

 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,

 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

  Z poważaniem

Dyrektor - ks. Grzegorz Hawel 

........................................................................................................

 

NZOZ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zaczął funkcjonować od 1 stycznia 2006 roku w ramach Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego im. Jana Pawła II.

Od 1 maja 2009 roku funkcjonuje jako samodzielna jednostyka w strukturach Domu Św. Józefa.

Świadczymy stacjonarną opiekę długoterminową nad pacjentem przewlekle chorym w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dysponujemy również miejscami komercyjnymi krótko i długoterminowymi.
Oferujemy świadczenia realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną oraz opiekuńczą
Kierownikiem zakładu od stycznia 2006 do lipca 2009 roku była siostra Marcelina(Edyta Czendlik). Od listopada 2011 do nadal kierownikiem zakładu jest mgr Karina Świątek.

Podstawowym dokumentem niezbędnym do przyjęcia w oddział jest skierowanie do pobrania tutaj.  Natomiast pozostała dokumentacja do indywidualnego odbioru w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Kontakt
mgr Karina Świątek                                                                                          Kierownik ZOL - tel: 603 990 162                                                   kontakt w godzinach 7.00 - 14.30

Infolinia 32 251 29 39 (8)
Fax 32 251 10 82
Tel. Kontaktowy 519 512 995
e-mail: zoldke@caritas.katowice.pl

nr konta:  42 1020 2313 0000 3702 0606 8664 

Rehabilitacja
Wynajem łóżek
Zakład Opiekuńczo Leczniczy