Historia Domu - informacje

Dom Świętego Józefa wybudowany został w latach 1991-1997 z inicjatywy Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia i osobistym zaangażowaniu ówczesnego Wikariusza Generalnego Księdza Prałata Wiktora Skworca. Odpowiedzialnym za budowę domu i pierwszym dyrektorem do lipca 2003 roku był ksiądz kanonik Florian Ludziarczyk.

Od sierpnia 2003 do lipca 2014 funkcję dyrektora pełnił ksiądz prałat Zenon Ryzner - obecnie proboszcz parafii św. Krzysztofa w Tychach. Dekretem ks. arcybiskupa nowym dyrektorem został ks. Grzegorz Hawel. 

Dom został wzniesiony dzięki ofiarności wiernych parafii Archidiecezji Katowickiej i wielkodusznej pomocy Zgromadzenia sióstr Św. Wincentego a Paulo z Paderborn i wiernych diecezji Moguncja. Wielki dar modlitwy złożyły siostry Karmelitanki Bose z Katowic.

Poświęcenie domu miało miejsce 21 czerwca 1997 roku. Dom spełnia standardy domu całodobowej opieki dla osób starszych, w którym zamieszkuje 40 księży. Dom wspiera pomocą księży emerytów z terenu archidiecezji katowickiej organizując spotkania okolicznościowe i dni skupienia.  

Personel domu tworzą osoby duchowne i świeckie. 

Rehabilitacja
Wynajem łóżek
Zakład Opiekuńczo Leczniczy