XX Dzień skupienia
Rehabilitacja
Wynajem łóżek
Zakład Opiekuńczo Leczniczy