Wieczór kolędowy
Rehabilitacja
Wynajem łóżek
Zakład Opiekuńczo Leczniczy