60 lecie kapłaństwa: ks. Klemens, ks. Paszenda
Rehabilitacja
Wynajem łóżek
Zakład Opiekuńczo Leczniczy