Aktualności i wydarzenia

2016-02-11

Dzisiaj w naszym domu odbył się dzień chorych. Liturgii Słowa przewodniczył ks. Józef Mazur i ks. Henryk Jonczyk. Obecni byli księża domownicy oraz chorzy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz ze swoimi opiekunami. Chorzy przyjęli sakrament namaszczenia i błogosławieństwo lourdzkie.

2016-02-07

47 rocznica sakry Ks. Abpa Szczepana Wesołego

Pod przewodnictwem abpa metropolity katowickiego Wiktora Skworca w kaplicy Domu św. Józefa w Katowicach sprawowano Eucharystię z okazji 47 rocznicy sakry biskupiej abp Szczepana Wesołego.

- Dzisiaj szczególnie chcemy dziękować za Twoją posługę duszpasterską wśród Polaków. Ks. abp Szczepan sam podkreśla, że działa na emigracji dlatego dosk

Wesoly

onale rozumie sytuację Polaków żyjących za granicą i poświęcał się im w sposób całkowity. Dzisiaj pragniemy podziękować razem

z nim za te 47 lat pięknej posługi Bogu, Kościołowi, człowiekowi - mówił metropolita pod adresem abp Wesołego.

Dokładna data sakry abpa Szczepana przypada na 7 lutego. - Wówczas, abp Szczepan, w 1969 roku roku w Warszawie przy ulicy Miodowej, w obecności pomocniczych biskupów warszawskich, gnieźnieńskich oraz katowickich przyjął sakrę biskupią. W sumie w uroczystości uczestniczyło 11 osób - wspomniał metropolita katowicki.

Abp Skworc w czasie homilii podkreślił naszą bliskość do Boga. - Przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym jesteśmy blisko Boga. W czasie tej Eucharystii chcemy również być blisko człowieka, abpa Szczepana, w 47. rocznicę przyjęcia przez niego sakry biskupiej. Chcemy być także blisko jego domu rodzinnego, jego zmarłych rodziców - mówił kaznodzieja.

Na zakończenie Mszy św. pod adresem abpa Wesołego zostały również skierowane życzenia od pozostałych mieszkańców Domu św. Józefa. - Ogarniamy Cię naszą modlitwą, dziękując Panu Bogu za Twoją osobę, za Twoje posługiwanie i za Twoje świadectwo życia - w imieniu domowników mówił ks. Henryk Jonczyk.

Sam abp Wesoły podzielił się z zebranymi w kaplicy swoimi wspomnieniami. Nie ukrywając wzruszenia podziękował wszystkim za obecność oraz za modlitwę w jego intencji.

Przy ołtarzu razem z metropolitą katowickim zgromadzili się księża mieszkający w Domu św. Józefa oraz abp senior Damian Zimoń, jak i biskupi pomocniczy archidiecezji katowickiej bp Marek Szkudło oraz bp Adam Wodarczyk.

Abp Szczepan Wesoły urodził się 16 października 1926 r. w Katowicach. Od 1968 roku pełnił posługę biskupa pomocniczego w Gnieźnie. W latach 1980-2003 był delegatem ds. duszpasterstwa emigracji polskiej.


                                                                                                                                                                     ks.sk

 

2016-02-03

Ks. Kanonik Eugeniusz Szyszka, były proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Orzeszu - Zawadzie,  zamieszkał w domu księży emerytów. Życzymy opieki św. Józefa na dalsze lata kapłańskiej posługi.  

2016-01-18

ZAPRASZAM  KSIĘŻY

na

 WIECZÓR  KOLĘDOWY

w wykonaniu

       Zespołu Pieśni i Tańca "Tysiąclatki"

 

Poniedziałek - 25 stycznia godz.  16.45 – kaplica domu św. Józefa

Zespół skupia dzieci i młodzież w wieku od 5 do 25 lat zainteresowanych folklorem polskim, innych narodów oraz różnorodnymi formami tańca i muzyki współczesnej.
         Od ponad 35 lat zespół prezentuje polskie tańce i pieśni w kraju i za granicą: w Austrii, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Hiszpanii, we Włoszech, Niemczech, na Ukrainie, Węgrzech i w USA, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. Posiada Honorowe Obywatelstwo dwóch miast amerykańskich Mobile i Pensacola.
Kierownikiem i założycielem zespołu jest mgr Barbara Bańska. Instruktorzy poszczególnych grup zespołu są nauczycielami Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach.

Rehabilitacja
Wynajem łóżek
Zakład Opiekuńczo Leczniczy