Aktualności i wydarzenia

2016-11-07

W miesiącu listopadzie jak co roku odwiedzamy groby zmarłych kapłanów, szczególnie tych, kórzy mieszkali w naszym domu. Modlitwa na cmentarzu, zapalenie znicza i spotkanie na Probostwie jest okazją, by wspomnieć tych, którzy byli niegdyś pośród nas. W minionym roku odeszli z Domu Sw. Józefa do wieczności: ks. Eugeniusz Mencel, ks. Janusz Frelich, ks. Henryk Golaszczyk, ks. Piotr Szewczyk.

WIECZNY  ODPOCZYNEK  RACZ  IM  DAĆ  PANIE .......        

2016-10-18

Jest to dzień, w którym w sposób szczególny powinniśmy pamiętać o osobach, które są zawsze obecne przy ludziach chorych, a także modlić się w ich intencjach, aby nie brakowało im sił zarówno fizycznych jak i psychicznych w posłudze, jaką pełnią. Z tej też okazji w naszej kaplicy Mszy św. w intencji całego personelu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przewodniczył Ksiądz Biskup Marek Szkudło, który podziękował  za zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka.   

2016-10-13

Prawie 80 księży seniorów zgromadziło się na Dniu Skupienia w Domu Sw. Józefa w Katowicach, któremu przewodniczył ks. Łukasz Stawarz - kapelan szpitala wojewódzkiego w Tychach.  Tematem spotkania był: "Uczynek miłiosierdzia - chorych nawiedzać". Inspiracją do podjęcia tychże rozważań były słowa Papieża Franciszka na rozpoczęcie Roku Miłosierdzia, aby rozważać uczynki miłosierdzia. Kaznodzieja zauważył, że "kapłani potrzebują obecności w swoim życiu drugiego kapłana i gestów miłosierdzia. Uczynek miłosierdzia jest w pełni chrześcijański jeżeli czymimy go ze względu na Chrystusa obecnego w drugim człowieku". Po kawie i kołoczu prelekcję wygłosił dr med. Wacław Jeż na temat zdrowego stylu życia na emeryturze. Modlitwą i Błogosławieństwem Sakramentalnym zakończyliśmy październikowy dzień skupienia.

2016-10-03

Tradycyjnie już jesienną porą jedziemy na październikówkę. Tym razem odwiedziliśmy niezwykłe miejsce - małą miejscowość o nazwie Mzyki, gdzie znajduje się sanktuarium św. Jana Marii Vianeya. O historii tegoż miejsca opowiedział nam Kustosz sanktuarium, ks. Proboszcz Tomasz Nowak. We wspólnej modlitwie i nabożeństwie prosiliśmy o świętość dla kapłanów i uczciliśmy relikwie świętego kaołana z Ars. W dalszej części naszego pobytu w Mzykach zwiedziliśmy miejsce nawiązujące do życia Jana Vianeya oraz zostaliśmy poczęstowani słynnymi ziemniaczkami. Kolejnym punktem naszego wyjazdu były Rusinowice - gdzie zwiedzliliśmy Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Dyrektor ks. Prałat Franciszek Balion oprowadził nas po ośrodku i opowiedział historię tego miejsca. W drodze powrotnej nawiedziliśmy kościół pod wezwaniem NSPJ w Koszęcinie, gdzie Proboszczem jest ks. Dziekan Sławomir Madajewski.  

Rehabilitacja
Wynajem łóżek
Zakład Opiekuńczo Leczniczy