Aktualności i wydarzenia

2018-03-30

Ceremonie Wielkiego Piątku rozpoczęły się w godzinie Miłosierdzia. Uczestniczyli w nich księża seniorzy a także siostry zakonne i osoby świeckie. Homilię wygłosił ks. Tadeusz Pietrzyk. 

2018-03-29

W Wielki Czwartek księża seniorzy uczestniczyli we Mszy Św. Wieczerzy Pańkskiej w domowej kaplicy. Słowo Boże wygłosił ks. Jerzy Kubicki. 

2018-03-26

Instalacja nowych kanoników gremialnych

Ks. Janusz Kwapiszewski, ks. Adam Brzyszkowski oraz ks. Andrzej Pyrsz zostali ustanowieni kanonikami gremialnym Kapituły Katedralnej

 

W Wielki Poniedziałek w kaplicy Domu św. Józefa miała miejsce instalacja nowych Kanoników Gremialnych Katowickiej Kapituły Katedralnej. 

Ks. Alfred Wloka, przewodniczący katedralnej kapituły przewodniczył uroczystości instalacji nowych kanoników. Do tej godności zostali nominowani: ks. kan. Janusz Kwapiszewki, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Bieruniu, ks. kan. Adam Brzyszkowski, proboszcz parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej oraz ks. kan. Andrzej Pyrsz, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie.

- Cieszymy się, że sanktuaria naszej archidiecezji mają swoich przedstawicieli w kapitule katedralnej – mówił na początku ceremonii instalacji ks. Grzegorz Hawel, dyrektor Domu św. Józefa.

- Dawniej instalacja kanoników gremialnych miała miejsce w ich rodzinnej parafii. Dzisiaj gromadzimy się w tej kaplicy, aby włączyć wszystkich trzech kapłanów do grona członków Kapituły Katedralnej – powiedział ks. Alfred Wloka podczas ceremonii instalacji.

Podczas ceremonii nowi kanonicy gremialnie złożyli wyznanie wiary, otrzymali dystynktoria właściwe członkom Kapituły oraz złożyli przyrzeczenia kanonickie zobowiązując się w nich m.in. do uczestniczenia w uroczystych celebracjach liturgicznych w katowickiej katedrze.

Historia Kapituły Katedralnej, jako ciała doradczego Biskupa sięga 1926 roku. Została ona erygowana bullą „Divina disponente” papieża Piusa XI. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku zmienił charakter kapituły z ciała doradczego na „kolegium kapłanów, którego zadaniem jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym”.

  

  

  

2018-03-19

Bp Marek Szkudło przewodniczył Eucharystii odpustowej w Domu Księży Emerytów w Katowicach z okazji przypadającej uroczystości św. Józefa.

Wraz z biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej przy ołtarzu Domu św. Józefa stanęli księża domownicy oraz zaproszeni goście. Nie zabrakło pracowników Domu Księży Emerytów oraz Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. Marek Panek, rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. Odniósł się w niej do trzech sposobów przedstawiania św. Józefa na obrazach i figurach. 

- Józef jest przestawiany jako człowiek w drodze (…). Życie każdego z nas jest drogą – pełną wyzwań, trudów, zmagania się ze sobą, z innymi, z materią, z duchem, a czasami zmaganiem z Bogiem – mówił kaznodzieja. – Im jesteśmy starsi, tym częściej zmagamy się z tym co za nami, co jest naszą historią (…). Niesiemy dziedzictwo tego co było, nie możemy tego zmienić. Konsekwencje naszych wyborów stały się trwałym elementem nie tylko na drodze naszego życia, ale także ludzi, których spotkaliśmy – mówił rektor śląskiego seminarium.

Kaznodzieja odniósł się także do wizerunku Józefa z dziecięciem Jezus na rękach. Mówiąc o Józefie jako o wzorze ojca podziękował księżom emerytom za to, że dzielą się swoim życiowym doświadczeniem z innymi, także z alumnami seminarium.

Koncentrując się na ostatnim przedstawieniu Józefa – z lilią w ręce zauważył, że „wskazuje ona na człowieka, który chce i próbuje patrzeć na życie przez pryzmat Boga”. – Będąc ludzkim trzeba stawać się coraz bardziej Bożym.

Zwracając się do księży podczas Eucharystii bp Marek Szkudło życzył im, aby byli jak św. Józef. By szli przez życie jako wędrowcy, którzy „niosą Jezusa na swoich rękach”.

Dom św. Józefa został pobłogosławiony w 1997 roku. Obecnie na terenie kompleksu zamieszkuje 40 księży. Dom wspiera także pomocą księży emerytów z terenu archidiecezji katowickiej organizując spotkania okolicznościowe, dni skupienia.

ks. S. Kreczmański 

Rehabilitacja
Wynajem łóżek
Zakład Opiekuńczo Leczniczy