XXX Dzień Skupienia dla księży seniorów Archidiecezji Katowickiej
Rehabilitacja
Wynajem łóżek
Zakład Opiekuńczo Leczniczy