Modlitwa przy grobach zmarłych księży domowników
Rehabilitacja
Wynajem łóżek
Zakład Opiekuńczo Leczniczy