Koncelebra Księży Neoprezbiterów
Rehabilitacja
Wynajem łóżek
Zakład Opiekuńczo Leczniczy