Eucharystia Bpa Grzegorza w Domu Księży Emerytów
Rehabilitacja
Wynajem łóżek
Zakład Opiekuńczo Leczniczy